Bilder från Sviestad, bandag med MC-Huset 15 maj, 2008

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Fredrik Sörebo